قوانین و مقررات پرومستر

 

ما در تیم پرومستر می دانیم که هرچه شفافیت کار بین ما و کارفرما بیشتر باشد، پیشرفت و همچنین کیفیت آن برای شما ملموس تر خواهد بود. لذا قوانین و مقرراتی تدوین شد تا ارائه‌ی خدمات از جانب ما به بهترین شکل ممکن نیاز شما را برآورده سازد. قوانین، مقرارت و شرایط کاری در پرومستر به شرح ذیل می باشد:

بند های قرارداد و قوانین و مقررات
ماده ۱– مدت انجام قرارداد
پروژه طبق خواسته کارفرما نسبت به تعداد صفحات، محتوای سایت و مدت زمانی که برای طراحی در نظر گرفته می شود و به توافق می رسد انجام می گیرد. در طول مدت انجام پروژه، گزارش پیشرفت کار، هفته ای یکبار جهت تأیید و یا بیان نظرات تکمیلی به طرف قرارداد ارائه خواهد شد. بدیهی است اگر ظرف سه روز کاری ،پاسخی دریافت نگردد، دلیل بر تأیید موارد گزارش شده خواهد بود.

ماده ۲ – تعهدات کارگزار
بند۱ – پرومستر موظف است به عنوان کارگزار پروژه، موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تایید کارفرما انجام دهد.
بند۲ – هرگونه تقاضای تغییر در روند پروژه بعد از عقد قرارداد و توافق طرفین که فراتر از تعهدات پرومستر در قبال کارفرما باشد، با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است.
بند۳ – تیم پرومستر متعهد می گردد کارفرمای پروژه را در رابطه با استفاده از پنل مدیریت به صورت آنلاین و مجازی آموزش داده و کارفرما را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت آشنا سازد.
بند۴ – پرومستر تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در پیوست ماده یک قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است.
بند۵ – مسئولیت هرگونه تغییرات ایجاد شده پس از تحویل پروژه و همچنین اشتباهات احتمالی از طرف کارفرما که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت گردد به عهده کارفرما بوده و پرومستر تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع اینگونه اشکالات طبق تعرفه های پرومستر و با توافق طرفین در آن زمان احتساب و توسط کارفرما به پرومستر پرداخت می شود.
بند۶ – پرومستر موظف است با نماینده تام الاختیار کارفرما همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تائید ناظر فنی کارفرما برساند.

ماده ۳– تعهدات کارفرما
بند۱ – کارفرما موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر، لوگو، مطالب صفحه اصلی، چارت شرکت و….) را در هر زمانی که پرومستر درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار پرومستر قرار دهد(هرگونه دیرکرد در ارسال مطالب جزء روزهای کاری قرارداد شامل نمی شود).
بند۲ – کارفرما موظف است 30% از مبلغ کل قرارداد را در زمان عقد قرارداد و 40% درصد در نیمه زمان تعیین شده برای تحویل پروژه و 30% در زمان تحویل نهایی پروژه به پرومستر پرداخت نماید. (طبق این توافق که به تأیید طرفین قراداد رسیده است کارفرما موظف است که در زمان تعیین شده در قرارداد مبالغ تعیین شده را به پرومستر پرداخت نماید، در صورت تأخیر و عدم پرداخت به موقع، پرومستر وظیفه ای در قبال تحویل پروژه در زمان تعیین شده در قرارداد ندارد. اگر این تأخیر بیشتر از 30 روز کاری به طول انجامد قرارداد از جانب پرومستر لغو و کارفرما ادعایی در قبال عودت پیش پرداخت و مبالغ پرداختی به پرومستر ندارد و برای ادامه پروژه باید قرارداد جدید منعقد شود.
بند۳ – کارفرما متعهد می گردد نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ پشتیبانی در موعد مقرر اقدام لازم را بعمل آورد و در صورت عدم پرداخت پس از گذشت ۳ روز کاری از تاریخ رفع نقص و تحویل سایت ، شرکت اختیار مسدود نمودن سایت را دارد.
بند۴ – کارفرما متعهد است در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه به صورت کتبی به پرومستر معرفی نماید.
بند۵ – حفظ و نگهداری رمزها و شناسه های ورود به بخش مدیریت سایت، بر عهده کارفرما است و پرومستر هیچ تعهدی در قبال ورود افراد غیر مجاز و بروز مشکل در سایت را ندارد.
بند۶– جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات بر عهده کارفرما می باشد، بجز مواردی که تحقیق و تولید محتوای آنها طبق قرارداد به عهده پرومستر می باشد.
بند۷ – پس از تائید قالب وب سایت توسط کارفرما، هرگونه تغییر کلی و ساختاری در ظاهر وب سایت که منجر به طراحی مجدد گرافیکی سایت شود، طبق تعرفه های روز پرومستر تعیین شده و کارفرما می بایست هزینه های مازاد بر قرارداد را قبل از اعمال تغییرات پرداخت نماید.
بند۸ – کارفرما متعهد می گردد قرارداد را به صورت کلی و یا جزئی به شخص ثالث واگذار ننماید.

ماده ۴– حل اختلاف
در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری ایجاد گردد، طرفین قرارداد تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره موانع را مرتفع نموده و رضایت طرفین حاصل گردد، در غیر اینصورت اختلاف قرارداد از طریق داوری و یا مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده ۵ – حقوق، مالکیت مادی و معنوی
کلیه حقوق علمی، مادی و معنوی طرح، متعلق به کارفرما می باشد و پرومستر پس از کسب اجازه از طرف قرارداد می تواند از نتایج مذکور استفاده نماید.
تیم پرومستر از زمان تحویل کامل پروژه موظف است فضای هاستینگ سایت را در اختیار کارفرما قرار دهد و پس از تحویل هاست، حفظ و نگهداری آن بر عهده کارفرما می باشد.

ماده ۶– اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر
هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد میسر خواهد بود.

ماده ۷ – فسخ قرارداد
فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین قرارداد به تنهایی امکان پذیر نمی باشد. به جز عدم پرداخت به موقع مبالغ تعیین شده از سوی کارفرما به پرومستر، که در این صورت پرومستر مجاز است که قراداد را فسخ کند.
بند۱: پس از شروع پروژه و بارگذاری وب سایت به هیچ عنوان مبلغ اولیه پرداخت شده بازگردانده نمی شود.

ماده ۸ – شرایط خاص
در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ماده ۹– گارانتی و پشتیبانی
پرومستر، موظف است در زمان انجام پروژه هرگونه اشکالات فنی قابل حل ناشی از خطای برنامه نویسی را بصورت رایگان گارانتی نماید.
پرومستر موظف است برای وب سایت های پلان حرفه ای ۵ مطلب بارگذاری نماید.
پرومستر موظف است برای وب سایت های فروشگاهی ۱۵ محصول بارگذاری انجام دهد.
پرومستر گارانتی می کند که سایت را به صورت ریسپانسیو یا واکنش گرا طراحی نماید.
بند۱ – ضمانت اجرای پرومستر این است که وب سایت از کیفیت بالایی برخوردار و عاری از نقص بوده، و وب سایت با استفاده از همه مرورگرهای استاندارد قابل مشاهده باشد و در مدت زمان تعیین شده در قرارداد برای گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.
بند۲ – هزینه جهت چند زبانه کردن وب سایت به ازای هر زبان ۴۰% به مبلغ کل قرارداد اضافه میگردد.